De actiedag voor Oekraïne van de Woudenbergse basisscholen op 24 maart is een groot succes geworden. Er is maar liefst € 43.715,33 opgehaald en dat is gisteren via een cheque aan het platform overhandigd. Van elke school waren hierbij twee leerlingen aanwezig en ook de burgemeester en Dorine de Jong waren er bij. 
Het opgehaalde geld wordt lokaal gebruikt voor tegemoetkoming in bijvoorbeeld leefkosten, schoolspullen, fietsen en activiteiten. Door de omvang van het bedrag gaat een deel ook gebruikt worden voor een hulpgoederen transport naar Oekraïne, welke volgende week zal vertrekken vanuit Woudenberg.
 
We zijn alle leerlingen en iedereen die meegeholpen heeft om deze actie tot een groot succes te maken enorm dankbaar!